skip to Main Content

Konica Minolta listattiin maailman vastuullisimpien yritysten joukkoon

Konica Minolta Listattiin Maailman Vastuullisimpien Yritysten Joukkoon

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) on listattu vuoden 2019 maailmanlaajuisesti 100 parhaan kestävän kehityksen yrityksen joukkoon (”2019 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”).

Konica Minolta on sijalla 96 maailman vastuullisimpien yritysten listauksessa, jota julkaisee Corporate Knights, Kanadassa toimiva kestävään kehitykseen keskittyvä media- ja tutkimusyhtiö. 2019 Global 100 -lista julkaistiin parhaillaan käynnissä olevan Maailman talousfoorumin yhteydessä Sveitsin Davosissa. Tämä on jo toinen kerta sitten vuoden 2011, kun Konica Minolta on päässyt arvostetulle Global 100 -listalle.

Global 100 -listaus pohjautuu kattavaan analyysiin 7 536 yrityksestä, joiden liikevaihto on yli miljardi dollaria (n. 880 miljoonaa euroa). Listan yrityksiä arvioitiin 17 kestävän kehityksen mittarilla ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon osa-alueilla, sekä niiden kyvykkyydellä edistää monimuotoisuutta ja innovointia. Lisäksi yrityksiä verrataan Morgan Stanley Capital Internationalin pörssimarkkinoiden aktiivisuutta globaalisti mittaavaan MSCI All Country World Indexiin.

Global 100 -luokitus heijastaa Konica Minoltan pyrkimystä integroida yrityksen sosiaalinen vastuu johtamiseen keskittyen näihin kuuteen painopisteeseen:

  • Ympäristö
  • Sosiaalinen innovaatio
  • Asiakastyytyväisyys ja tuoteturvallisuus
  • Vastuullinen toimitusketju
  • Inhimillinen pääoma
  • Moninaisuus

Edistämällä maailmanlaajuisia aloitteita näiden aiheiden ympärillä koko konsernin tasolla Konica Minolta toivoo edistävänsä liike-elämän ja yhteiskunnan kehittymistä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista vuoteen 2030 mennessä.

Suomalaisista yrityksistä listalle pääsivät Neste, Outotec, UPM-Kymmene, Kone, Metso, Nokia ja Kesko.

2019 Global 100 results

Back To Top