skip to Main Content

Dokoni Find

Jatkuvasti kasvava tietotulva tuo ulottuvillemme lähes rajattomasti informaatiota. Kehityksellä on kääntöpuolensa, sillä tietotyöläisiltä kuluu yhä enemmän aikaa tarvitsemansa tiedon etsimiseen. Etsintä aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, sitoo työaikaa ja henkilöstöresursseja sekä heikentää yritysten kilpailukykyä.

Työntekijöille on varmistettava nopea ja vaivaton pääsy tehtävien edellyttämiin tietoihin ilman, että heidän on siirryttävä käyttöliittymästä tai sovelluksesta toiseen. Ratkaisu on dokoni FIND. Se mahdollistaa keskitetyn haun kaikista valituista tietovarastoista (hakemistot, dokumenttiarkistot ja sovellukset). Hakuratkaisu kerää ja indeksoi saatavilla olevan informaation ja tiedostot ja näyttää välittömästi ne hakutulokset, joita käyttäjällä on oikeus tarkastella. dokoni FIND on kattava ratkaisu sisällönhallintaan ja se yhdistelee kaiken tyyppisen informaation nopeasti yrityksen keskitetyksi yleisindeksiksi ja hauksi.

Back To Top