skip to Main Content

Tutkimuslaitos IDC on nimennyt Konica Minoltan johtavaksi älykkäiden monitoimilaitteiden tarjoajaksi

Tutkimuslaitos IDC On Nimennyt Konica Minoltan Johtavaksi älykkäiden Monitoimilaitteiden Tarjoajaksi

Kansainvälinen markkinatutkimuslaitos IDC nostaa Konica Minoltan johtavaksi älykkäiden monitoimilaitteiden tarjoajaksi Länsi-Euroopan markkinoilla. IDC raportoi asiasta helmikuussa 2019 julkaistussa tutkimuksessaan ”IDC MarketScape: Western Europe Smart Multifunction Peripheral 2018 Vendor Assessment”. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota Konica Minoltan vahvaan liiketoimintastrategiaan ja valmiuksiin. Raportin mukaan Konica Minolta on ”johtava älykkäiden monitoimilaitteiden tarjoaja, jolla on merkittävä asema kansainvälisillä markkinoilla”.

IDC:n tutkimuksen mukaan Konica Minolta pystyy tarjoamaan kaikenkokoisille yrityksille kokonaisvaltaisen tulostusympäristön, joka kattaa laitteet, ohjelmistot ja työnkulkuratkaisut. ”Konica Minoltalla on vankkaa kokemusta myös kansainvälisiltä markkinoilta suurten maailmanlaajuisten yritysten teknologiatoimittajana. Yhtiöllä on selvä näkemys markkinoiden ja tulevaisuuden työympäristöjen kehityksestä, minkä se osaa viestiä myös asiakkailleen. Konica Minolta panostaa jatkuvaan innovointiin, minkä ansiosta se säilyttää kärkiasemansa tulostusympäristöjen sekä niihin liittyvien palveluiden ja tarvikkeiden toimittajana.”

IDC analysoi tutkimuksessaan älykkäiden monitoimilaitteiden suurimpien tarjoajien tuote- ja palveluvalikoimaa sekä liiketoimintastrategioita. Tutkimusta varten haastateltiin lisäksi kyseisten yritysten edustajia ja heidän asiakkaitaan. IDC korosti raportissaan Konica Minoltan pitkäjänteistä tuotekehitystä vuonna 2018: Konica Minolta on laajentanut jo entuudestaan vahvaa tuotevalikoimaansa ja tuonut markkinoille uusia, eri kohderyhmille räätälöityjä malleja. Suunnittelun lähtökohtana on ollut työn liikkuvuuden, tietoturvan ja tuottavuuden parantaminen. Vuotta 2019 koskevassa katsauksessaan IDC korostaa Konica Minoltan sitoutuneisuutta kestävien toimintatapojen kehittämiseen.

IDC:n mukaan Konica Minoltan muutosstrategia on tarkkaan punnittu. ”Konica Minolta varmistaa jalansijaansa tulevaisuuden markkinoilla kehittämällä ratkaisuja, jotka toimivat kolmannen alustan ja innovaatioalustojen kaltaisissa ympäristöissä,” raportissa todetaan.

IDC toteaa lisäksi, että Konica Minoltan rooli markkinoilla kasvaa jatkuvasti. Tutkimus nostaa Konica Minoltan toiseksi kilpailukykyisimmäksi yritykseksi verrattuna muihin tarkasteltuihin toimijoihin.

”Konica Minoltan toiminta on vahvasti asiakaslähtöistä. Nykytilanteen valossa katsomme, että toimistotulostaminen ja IT-palvelut nivoutuvat jatkossa kiinteästi yhteen yritysten arjessa. Älykkäät monitoimilaitteemme ja niihin liittyvät palvelut ja tuotteet nostivat meidät alan merkittäväksi toimijaksi sekä asiakkaidemme että alan muiden toimijoiden keskuudessa. Olemme ylpeitä saamastamme tunnustuksesta”, toteaa Konica Minoltan Euroopan liiketoimintaratkaisujen kansainvälisen markkinointiosaston pääjohtaja Olaf Lorenz.

IDC MarketScape

IDC:n MarketScape-mallilla voidaan arvioida ICT-palveluntarjoajien kilpailukykyä markkinakohtaisesti. Mallissa palveluntarjoajat pisteytetään tarkoilla laadullisilla ja määrällisillä kriteereillä. Analyysin tulos esitetään graafisena yhteenvetona, josta käy ilmi jokaisen tarjoajan markkinakohtainen asema. IDC:n MarketScape-malli mahdollistaa ICT-palveluntarjoajien tuote- ja palveluvalikoiman, valmiuksien, liiketoimintastrategian sekä nykyisten ja tulevien menestystekijöiden selkeän ja toimivan vertailun. Se tarjoaa teknologiapalveluiden asiakkaille kattavaa tietoa eri toimittajien vahvuuksista ja heikkouksista.

Back To Top